АЙМГИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН АЖИЛЛАА.

АЙМГИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН АЖИЛЛАА.

ДАРГА Б.ГАНЗОРИГООР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ САЙХАНДУЛААН СУМАНД АЖИЛЛАЛАА
__________________________________________
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл 2021 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Сайхандулаан суманд ажиллаж иргэд, төрийн албан хаагчдын санал хүсэлтийг сонслоо.
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнүүд иргэд, төрийн албан хаагчдад чиг үүргийн дагуу ажлаа танилцуулан хууль зүйн зөвлөгөө мэдээллийг өгч зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэв.
Энэ үеэр АИТХ-ын дарга Б.Ганзориг сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг болгон 1 сая төгрөг бүхий цагдаагийн кубоны халаалтын асуудал, олон нийтийн цагдаагийн хувцас хэрэглэлийг шийдэж эрүүл мэндийн төвийн нөхцөл байдалтай танилцан тэдний санал хүсэлтийг сонслоо.