ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТАГ

Төсөвт байгууллагуудын үйлчилгээний албан хаагчдын дэмжлэгтэйгээр Сумын ХАМТАРСАН БАГ, ГХУСАЗСЗ-өөс хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөн ихтэй, зам тээврийн осол гарах магадлал өндөртэй зам, гудамж талбайд цацруулагчтай хаалт байршуулж ажиллаа. Жолооч та бүхэн Ирээдүй хойч үеийнхээ төлөө хариуцлагатай байж, аюулгүй байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцоно уу.

ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТАГ