гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зөөврийн сууцтай боллоо

гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зөөврийн сууцтай боллоо

Сумын Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг шуурхай хангах, хяналтын пост, харуул хамгаалалтанд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын  ажлын орчин сайжруулах зорилгоор зөөврийн иж бүрэн тохижилттой сууцыг 5 сараас ашиглаж  байна.