Монгол соёл, монгол хүмүүн төслөөр Соёлын төв хөрөнгө оруулалт хийгдлээ.

Монгол соёл, монгол хүмүүн төслөөр Соёлын төв хөрөнгө оруулалт хийгдлээ.
Музейн үзмэрийн тавиур

"Монгол соёл, монгол хүмүүн төсөл" өөс  сумын соёлын төвийн үйлчилгээний чадавхийг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж , орон нутгийн музейн  үзмэрийг сэргээн тохижуулах төслийн саналыг хүлээн авч морин хуур хөгжим,  тайзны лед цахим дэлгэц, музейн үзмэрийн хамгаалалтын тавиур, цахим зарын самбар, фото хэвлэлийн иж бүрдэл бүхий  9-н  нэр төрлийн тоног төхөөрөмж хүлээн авлаа.