Олон Улсын "Гэр бүлийн өдөр"

Олон Улсын "Гэр бүлийн өдөр"
Олон Улсын "Гэр бүлийн өдөр"-ийн хүрээнд гэр бүлийн хөгжил, боловсрол, тогтвортой байдлыг дэмжих, нийгмийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхдэд ээлтэй гэр бүлийн орчныг бий болгох, зорилго бүхий “Залуу гэр бүлийн анхдугаар цахим уулзалт” арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна.
Залуу гэр бүлийн анхдугаар цахим чуулганы нээлтэд АЗДТГ.ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Ч. Байгалтуяа оролцлоо.
Нийт гэр бүлүүддээ Олон Улсын гэр бүлийн өдрийн мэнд дэвшүүлж аз жаргал сайн сайхныг хүсье.