Сумын удирдлага

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА ДАРГА /Сумын Засаг даргын орлогч үүрэг гүйцэтгэж байгаа/ 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА 

БАГИЙН  ЗАСАГ ДАРГА НАР