Сумын Эрүүл мэндийн төв яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжтэй боллоо.

Сумын Эрүүл мэндийн төв яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжтэй боллоо.
эрүүл мэндийн багц тоног төхөөрөмж

2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламжийн багц тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг Улаанбаатар хотын Мед буян ХХК-тай 9.800.000 төгрөгөөр шууд гэрээ байгуулж 2021 оны 05 сарын 31-нд хүлээн авлаа.